לחץ כאן לצפייה בהזמנה
לינק לאתר יום העיון בו ניתן להירשם:
http://www.weizmann.ac.il/conferences/IOT2018
יום העיון ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מראש.
משפחתו של דן וולנר ז"ל מבקשת לתרום פרס על שמו לעבודות מחקר ברמת מ"א בתחום פילוסופיה עם ילדים. הפרס יוענק בטקס בחודש מאי 2018 במגמה לפיתוח מערכות חינוך בחוג ללמידה, הוראה והדרכה

המעוניינים להציג את מועמדותם לקבלת הפרס מתבקשים להעביר, לא יאוחר מ-1.4.2018 את מועמדותם לראש המגמה, ד"ר אריה קיזל  במייל akizel@edu.haifa.ac.il
נא לציין:
1.    ניסיון בתחום החינוך
2.    פירוט השכלה אקדמית
3.    נושא עבודת הגמר שאושרה
4.    הקשר בין עבודת הגמר לעבודה החינוכית בשדה.

להלן לוח הבחינות במועד חריג סמסטר א' תשע"ח בחוג ללמידה, הוראה והדרכה

את הבקשות למועדים חריגים (אתר החוג –> טפסים ונהלים –> בקשה למועד חריג) יש להגיש עם כל האישורים הרלוונטים עד ליום ב' ה12.3.18 למזכירות החוג.

Menu