בחינות מועד חריג סמסטר ב׳ תשע״ז בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

בחינות מועד חריג סמסטר ב׳ תשע״ז בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

לחץ כאן לצפייה בקובץ (בחלון חדש)

טופס בקשה למועד חריג נמצא באתר החוג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם –טפסים ונהלים - תואר ראשון,
ניתן להגיש את הטפסים למזכירות החוג לאחר פרסום ציוני מועדי ב' ועד לתאריך 15.8.17.

Menu