מכון מופת, תל אביב, יום שלישי, י"א בניסן תשע"ח, 27 במרץ 2018, בשעות 15:00-9:00.

לפרטים נוספים לחץ כאן

לצפייה בעלון לקראת הכנס לחץ כאן

להלן לוח הבחינות במועד חריג סמסטר א' תשע"ח בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

טופס בקשה למועד חריג נמצא באתר החוג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם –טפסים ונהלים - תואר ראשון,
ניתן להגיש את הטפסים למזכירות החוג לאחר פרסום ציוני מועדי ב' ועד לתאריך 8.3.18.

Menu